فروشگاه آهو 24 x
سامانه سفره سلامت
برنامه غذایی

برنامه غذایی خود را با سفره سلامت تنظیم کنید.سفره سلامت برای «تنظیم برنامه غذایی متناسب با ذائقه، نیازهای بدن و با کمترین هزینه» به شما کمک می کند.

در این سامانه پس از وارد کردن اطلاعات اولیه، کم هزینه ترین برنامه غذایی که تمامی نیازهای بدن را تامین می کند به شما پیشنهاد می شود، سپس می توانید غذاها را مطابق میل خود تغییر دهید.

برنامه غذایی خانواده برنامه غذایی کارکنان راهنما
مواد غذایی

با انتخاب هر ماده غذایی، اطلاعات تغذیه ای آن را مشاهده خواهید کرد

مواد مغذی

مواد مغذی در شش گروه دسته بندی می شوند که کمبود مصرف هر یک از آن ها باعث سوء تغذیه می شود. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مواد مغذی را انتخاب کنید

غذاها

غذاهای سالم با مواد غذایی در دسترس و مغذی به سلامت شما کمک می کند

با انتخاب هر غذا اطلاعات کاملی از مواد غذایی، مواد مغذی، روش پخت و ... را مشاهده خواهید کرد.