فروشگاه آهو 24 x
کلسترول

کلسترول

کارکرد

سطح بالاي كلسترول براي سلامت مضر است امـا مقـدار طبيعي آن براي ساخته شدن غشاء سلولي و هورمـون هـا ضروري است.

میزان نیاز بدن

220(mg)

مکمل های جایگزین

مواد غذایی حاوی این ماده مغذی

کبد مقدار مشخصی کلسترول تولید می کند که برای ادامه زندگی ماده ای حیاتی و ضروری است. بدن یک فرد بالغ در هر روز ۵/۰ تا ۱ گرم کلسترول می سازد که بیشتر از مقداری است که از طریق غذا جذب بدن می شود. بقیه آن با مصرف غذاها وارد بدن می شود. مثل مصرف غذاهای پر کلسترول ( شامل تخم مرغ، کره، خامه، دل و جگر و قلوه)و همچنین مصرف غذاهای غنی از چربی های اشباع (گوشت قرمز، کره ، خامه و لبنیات پرچرب و روغن نباتی جامد ).